Vánok cosmetics

ROZVOJ SEKTOROVÝCH ZRUČNOSTÍ V SPOLOČNOSTI VÁNOK, S.R.O.

 

7979_oplzhorizontalsmall.png

IA_MPSVR_SR_2.jpg7980_oplz_eu_logo.png

 
Prijímateľ: Vánok, s.r.o.
Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Vánok, s.r.o.
ITMS kód projektu: 312030W104
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 12/2019 - 07/2021
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

 

Zmluva o pridelení NFP 
Centrálny register zmlúv
Povinná publicita
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP

Arabesque  Phytomer    Galland  
 

 

Facebook  Facebook

7980_oplz_eu_logo.png