Vánok cosmetics

Chránená dielňa

Spoločnosť alebo firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.

Vedeli ste, že náhradné plnenie je o 101 eur výhodnejšie za každého jedného ZŤP zamestnanca vyžadovaného zo zákona, než platiť štátu penále?

Vzorový výpočet

Spoločnosť s počtom zamestnancov 120 má povinnosť zamestnávať 3,2 % ZPS, čo je po zaokrúhlení 4 zamestnanci. Ak nezamestnáva ani jedného ZPS, tak ročný poplatok štátu je 4 x 905 EUR = 3620,- EUR (pre rok 2012)

Túto sumu môžete ušetriť pri nákupe našich služieb prostredníctvom našej chránenej dielne.

Náhradné plnenie:

Klient sa nemusí obávať zvýšenej administratívy pri náhradnom plnení. Všetky potrebné doklady pripraví naša chránená dielňa a doručí ich klientovi hneď po uskutočnení dodávky a platbe. Povinnosťou klienta je ich len doručiť do 31.3.2013 (pre rok 2012) na príslušný úrad práce – spolu s každoročným výkazom o počte zamestnancov.

Často kladené otázky:

Máme povinnosť zamestnávať občanov zo ZPS ?

Táto povinnosť vzniká len spoločnostiam zamestnávajúcim viac ako 20 zamestnancov.

Kedy môžem využiť možnosť náhradného plnenia ?

Náhradné plnenie môžete využiť kedykoľvek počas roka 2012, nie je nutné objednať si službu jednorázovo, potvrdenie sa môže vystaviť aj na kumuláciu faktúr za rok 2012. Podmienkou však je dodanie služby a ich úhrada do 31.12.2012. Nakoľko však väčšina spoločností rieši náhradné plnenie koncom roka t.j. v mesiacoch október až december, odporúčame zadať si objednávku skôr nakoľko v týchto mesiacoch sú chránené pracoviská a dodávatelia plne vyťažený a dodávky materiálov môžu meškať.

Ak som v minulosti náhradné plnenie nevyužíval môžem si ho uplatniť spätne ?

Nakoľko náhradné plnenie nie je ešte úplne bežný spôsob riešenia povinnosti zamestnávať občanov zo ZPS a veľká časť riadiacich pracovníkov o tejto možnosti nevie, prípadne niekoľko rokov po sebe automaticky, uhrádzajú odvod UPSVaR-u majú záujem uplatniť si možnosť náhradného plnenia spätne aj za roky 2009, 2008, 2007,... to však nie je možné. Náhradné plnenie je možné využiť len za rok kedy sa uskutočnila dodávka.

Mám aj iné možnosti ako neplatiť poplatok?

V podstate máte 3 možnosti ako neplatiť tento druh poplatku
   

a) zamestnať potrebný počet zdravotne postihnutých osôb (čo však v niektorých odvetviach nie je možné – sprísnené podmienky na hygienu, prac výkon...)
   

b) využiť náhradné plnenie – o výhodách tohto riešenia sa tu rozpisujeme
   

c) dohodnúť s chránenou dielňou zadanie časti výroby pre vlastnú potrebu – za veľmi výhodných podmienok ( ide o výrobné chránené dielne )


Arabesque  Phytomer    Galland  
 

 

Facebook  Facebook

7980_oplz_eu_logo.png