Vánok cosmetics

Manikér / Manikérka

[]

Rozsah vzdelávania: 284 hodín 

  • teória - 114 hodín
  • prax - 170 hodín

Začiatok vzdelávania: možnosť individuálnych termínov - pre bližšie info o termínoch nám volajte

Miesto konania: Skladná 28, 040 01 Košice

 

Profil absolventa po ukončení: Absolvent modulu pozná anatómiu a skladbu nechtu, zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia, dôležité funkcie hornej končatiny ako aj kožné zmeny na rukách. Pozná vybavenie manikérskej prevádzky, pracovné nástroje, materiály potrebné pre použitie v manikúre a pri starostlivosti o ruky a prirodzené nechty, ošetrujúce prípravky na poškodené nechty, vírusové ochorenia akými sú bradavice, kurie oká - výskyt, prejavy, liečba, mykotické infekcie, alergie, malígne, benígne kožné zmeny, pozná povolené úkony v manikúre, pracovné postupy pri mokrej a suchej manikúre, modelovanie a lakovanie nechtov. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy v oblasti manikúry, druhy dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie, ako aj prevádzkový poriadok. Je zručný v oblasti používania manikérskych nástrojov, masáže rúk, regeneračných a relaxačných zábalov, parafínového zábalu, skrátenia a úprave nechtu pílovaním, zmäkčenia nechtového lôžka, ošetrenia poškodeného prirodzeného nechtu, lakovania nechtu. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikérskych služieb získava absolvent modulov: Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty, Nechtová modelácia UV gélom a Nechtová modelácia akrylom.

 

Účastnícky poplatok:  720,00 € - *možnosť úhrady na splátky, REPAS - bližšie informácie na úrade práce

Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).


Online prihláška

Dátum začiatku vzdelávania:
Meno a priezvisko účastníka:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Fakturačné údaje:
Telefón:
Email:
Poznámka:

Arabesque  Phytomer    Galland  
 

 

Facebook  Facebook

7980_oplz_eu_logo.png